Winkelwagen

Kennisbank

Permanente binding van CO2 uit de atmosfeer

Door de toevoeging van greenSand olivijn

Keurmerk EN13242 en EN16911-1

In weer en wind getest

Gratis transport

Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzending

Hogere stroefheid

Maximale grip, ook bij slecht ingereden wegen

Welkom!

Dit is de kennisbank pagina van GoGreenSalt. Hier kunt u toelichting en achtergrondinformatie vinden. GoGreenSalt is een nieuw product. Deze pagina samengesteld met het doel zo veel mogelijk vragen die u misschien heeft over het product te beantwoorden. Heeft u alsnog vragen? Neem gerust contact met ons op! 

We begrijpen namelijk dat een nieuw product in een bepaalde markt vragen met zich meebrengt en dat een overstap lastig kan zijn, maar we willen u ontzettend graag kennis laten maken met ons product en de positieve ervaringen van uw voorgangers ook u kenbaar maken. U kunt altijd een vrijblijvende afspraak inplannen en zo de juiste informatie ontvangen! 

Tot snel, 

Het team van GoGreenSalt

Veelgestelde vragen:

 • Wat is GoGreenSalt?

  Alles leuk en aardig, maar wat is GoGreenSalt nou precies? Simpel gezegd: 75% steenzout en 25% greenSand olivijn. Maar wat is olivijn? De chemische formule van olivijn is (Mg,Fe)2SiO4. Als olivijn in contact komt met water begint het te reageren met CO2 uit de lucht. CO2 wordt hierbij omgezet tot kalk in een onomkeerbare reactie. Elke kilo olivijn neemt bij volledige verwering ongeveer 1.17 kilo CO2 op (Deltares ). De relatief hoge snelheid van deze reactie en de grote hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen maakt het gesteente uniek. Dit proces, bekend als verwering, is een natuurlijk fenomeen dat de aarde al miljoenen jaren gebruikt om haar eigen CO₂-uitstoot op te ruimen.

  Niet al het olivijn is hetzelfde. In zuivere transparante vorm wordt het peridot genoemd, een edelsteensoort. Dit is zeldzaam, en niet het soort wat in GoGreenSalt verwerkt is. In minder zuivere vorm is olivijngesteente niet zeldzaam. De samenstelling en de puurheid van het gesteente kan echter wel sterk verschillen per locatie waar het gemijnd wordt. Het olivijn van greenSand komt uit Spanje. Bij de mijn waar het olivijn van GoGreenSalt vandaan komt is de hoeveelheid olivijn in het gesteente erg hoog, daarnaast is de hoeveelheid nikkel onder de Europese norm en is er geen asbest aanwezig. Dit is op veel andere plekken niet zo. Elke batch greenSand olivijn wordt uitgebreid getest door greenSand en KIWA. De puurheid van olivijn is minimaal 85%. 

  Het volledige proces van mijnen tot gebruik van het gesteente in Nederland is vastgelegd. De klimaatimpact is vervolgens berekend doormiddel van een life cycle analysis (LCA) en beoordeeld met een MKI-score. Hieruit is een score gekomen van €-15,23. Voor een MKI-score geldt dat des te lager de score, des te lager de klimaatimpact. Een negatief getal betekend dat het gebruik van het product zelfs gunstige milieueffecten heeft. Dat is voor het olivijn van greenSand het geval. Dit resultaat is onder andere opgenomen in de Nationale Milieudatabase , wat de validiteit van het product verder erkend.

  De exacte samenstelling van GoGreenSalt staat verder gespecificeerd in de GoGreenSalt Datasheet . Klik op de link om deze te bekijken.

 • Waarom zou je GoGreenSalt gebruiken?

  Het strooien van zout brengt uitstoot met zich mee. Zowel het strooien zelf als het winnen en transporteren van het zout zijn belastende activiteiten voor het milieu. De De toevoeging van greenSand olivijn verminderd deze belasting. Zoals hierboven toegelicht is de milieuscore van greenSand olivijn negatief, waardoor het een gunstige milieuwerking heeft. Het toevoegen van een product met gunstige milieuwerking verminderd daardoor de uiteindelijke milieubelasting van het strooiproces. GoGreenSalt is een product wat significante hoeveelheiden CO2 kan opnemen, zonder dat er verdere investering nodig is. Het kan door elk type strooier en wordt tegen competetieve prijzen aangeboden vergeleken met regulier zout. Zo kan er zonder hoge meerprijs significant bijgedragen worden aan een beter milieu! Weten hoeveel CO2 u kunt opnemen? Gebruik onze rekentool !

  Vergeleken met alleen regulier zout heeft de toevoeging van olivijn naast de milieuwerking ook verdere voordelen. De ontijzende werking van zout is namelijk afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid verkeer over het gestrooide oppervlak. Bij erg lage temperaturen of bij wegen met relatief weinig verkeer neemt de effectiviteit van strooizout af. Het is namelijk belangrijk voor de effectiviteit van strooizout dat het goed in contact gebracht wordt met het wegdek. Rijkswaterstaat probeert het inrijden van zout te stimuleren door bij gladheid bijvoorbeeld zo veel mogelijk verkeer over de rechterbaan te laten rijden. Zo wordt continu zo veel mogelijk zout met het wegoppervlak in aanraking gebracht, wat het oppervlak begaanbaar houdt. 

  Op relatief rustige wegen, fietspaden en trottoirs is dit echter geen optie. Als alternatief wordt daarom soms met zand gestrooid. Hoewel zand niet werkt als dooimiddel, verhoogt het wel de stroefheid van het wegdek. Zo wordt de grip verhoogd zonder dat er veel verkeer nodig is om het product in te rijden. De toevoeging van olivijn aan GoGreenSalt heeft eenzelfde werking. De hogere stroefheid van het product vergeleken met regulier zout helpt met verbeterde grip, ook op oppervlakten met weinig verkeer. De extra stroefheid is daarnaast direct merkbaar. Bij strooien met alleen zout duurt het even voordat het ontijzende effect in werking treedt.

  Overige bijkomstigheden

  Naast dat ons product CO2 opneemt uit de lucht geeft het ook kalk en magnesium af bij de verwering. Kalk zorgt voor een natuurlijke ontzuring van de bodem en magnesium is belangrijk voor diverse planten soorten. Aangezien zout/ wegenzout erg slecht is voor bodem en planten. Compenseert u ook deels deze negatieve effecten.

  Op een eenvoudige goedkope manier verduurzaamd u uw gladheidsbestrijding. Het is makkelijk te implementeren en het kost u geen grote investeringen. Er is geen goedkopere manier van verduurzamen dan het gebruik van greenSand olivijn. 

  Samengevat:

  • CO2 Neutraal of zelfs negatief strooien
  • Hogere stroefheid
  • Natuurlijke afgifte van kalk en magnesium
  • Gevalideerde CO2 certificaten
  • Goedkope eenvoudige manier van een duurzame gladheidsbestrijding
  • Gemakkelijk te implenteren
  • 15 jaar onafhankelijk onderzoek
  • MKI-score
  • Leveringszekerheid door samenwerking met grote zoutleverancier
  • Jong dynamisch bedrijf 

  We begrijpen dat dit product nieuw voor uw gemeenten of instantie kan zijn en dat een overgang niet 123 gemaakt is. Toch willen we graag met u in gesprek. Onze huidige klanten zijn positief over ons product maken geleidelijk aan de overstap. We willen u ook kennis laten maken met ons product en de juiste informatie met u delen!

 • Hoe werkt GoGreenSalt?

  De combinatie van strooizout met greenSand olivijn is uitgebreid getest. Elke batch greenSand olivijn wordt door KIWA getest. Ook is het materiaal goedgekeurd volgens bouwstoffenbesluit EN 16811-1 en EN 16811-1.

  Milieuwerking

  Olivijnrijk gesteente en zand verweert net zoals ijzer roest. Het olivijn reageert bij de verwering door CO₂ en water op te nemen en silicaat, kalk en magnesium te vormen. Elke kilo pure olivijn neemt bij volledige verwering 1.17 kilo CO2 op uit de atmosfeer. Gesteenten bestaan niet voor honderd procent uit één soort materiaal. GreenSand is olivijnrijk gesteente, waarvoor geldt dat elke kilo gestrooid product ongeveer één kilo CO2 opneemt na volledige verwering. Doordat de CO2 wordt omgevormd tot andere stoffen komt het ook niet meer vrij. Dit is een belangrijk voordeel van het gebruik van het mineraal ten opzichte van andere klimaatoplossingen zoals bomen planten. Als een boom aan het einde van zijn leven komt beland het grootste gedeelte van de opgenomen CO2 weer terug in de atmosfeer. Daarnaast duurt het relatief lang voordat een boom ver genoeg is gegroeid voor significante CO2 opname. 

  De snelheid van het verweren van olivijn is afhankelijk van de korrelgrootte van het gesteente. Kleinere korrels hebben een relatief hoger contactoppervlak, waardoor het sneller verweerd. In GoGreenSalt is een 0-2 fractie olivijn verwerkt. Dit betekend dat de korrels een diameter hebben tussen de nul en twee millimeter. Deze kleine korrels verweren relatief snel. De precieze verweringstijd varieert van de exacte samenstelling van het product, wat enigszins verschilt per batch. Gradaties onder de 1 mm verweren tot wel 70% binnen de eerste honderd jaar.

  Bij de verweringsreactie komt kalk en magnesium vrij. Het kalk heeft een ontzurende werking voor de bodem. Dit is gunstig, aangezien de bodem in Nederland verzuurt door het stikstofprobleem. Ook groeien veel soorten onkruid, mossen en algen beter op zure grond. Door de ontzurende werking van het kalk dat vrijkomt kan dit verminderd worden. Het magnesium dat vrijkomt is daarnaast een essentiële voedingsstof voor planten om bladgroenkorrels (chloroplasten) te vormen. Bladgroen is belangrijk aangezien daar fotosynthese plaats vindt.

  MKI-Score

  Een MKI-score is een getal wat de milieuimpact van een product uitdrukt in euros. In het Engels wordt dit een ECI genoemd, wat staat voor environmental cost indicator. Het getal beschrijft alle relevante milieueffecten van een product en vat deze samen in één score. Deze score wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Hiervoor wordt de volledige toeleveringsketen van een product onder de loep genomen. Voor elke stap wordt een milieuscore berekend in euros. Door deze waarden op te tellen kom je uit op de MKI score. Deze score kan gebruikt worden voor aanbestedingen om de milieuprestaties van verschillende leveranciers te vergelijken.

  Deze score is berekend voor het greenSand olivijn wat in GoGreenSalt is verwerkt. In de afbeelding onder de FAQ is de opbouw van de MKI-score weergegeven van greenSand olivijn 0-2 (dit is de fractie in GoGreenSalt), zowel voor big bags als voor los gestort in bulk. De negatieve score betekend dat het een gunstig milieueffect heeft. De score is lager voor bulkleveringen omdat hiervoor geen big bags geproduceerd en verbruikt worden, dat scheelt uitstoot. Het berekenen van een LCA en MKI is een omvangrijk proces, wat alleen voor een specifiek aanleveringstraject geldt. Voor regulier zout is er nog geen MKI-score berekend. Deze score zal hoe dan ook positief zijn, aangezien er nou eenmaal CO2 vrij komt bij het winnen, transporteren en strooien van zout. Het staat echter wel buiten kijf dat de milieuimpact van het zout verminderd wordt door materiaal met een gunstige milieuwerking toe te voegen.

  Minder zout

  Zout is een erg agressieve stof. Naast dat het er voor zorgt dat het vriespunt van water verlaagd, kan het erg schadelijk zijn voor de lak van auto’s. Ook kan strooizout de flora en fauna in de buurt van gestrooide oppervlakten aantasten. Toch is het nodig om er voor te zorgen dat mensen zich veilig kunnen verplaatsen tijdens koude periodes. GoGreenSalt bevat minder zout, wat gunstig is voor de omgeving bij het aanbrengen van dezelfde hoeveelheid product. Je zou misschien verwachten dat het dan nodig is om meer te strooien zodat er alsnog voldoende zout op het wegdek komt, maar dit is vaak niet het geval! Voornamelijk bij droog strooien is het een veelvoorkomend probleem dat een hoop zout vrijwel direct in de berm beland. Olivijn houdt een beetje water vast, waardoor het product iets vochtiger en daarmee zwaarder is. Uit de praktijk blijkt dat dit kan helpen bij het verminderen van de hoeveelheid zout dat in de berm beland kort na het strooien.

 • Hoe is GoGreenSalt ontstaan?

  GoGreenSalt is een nieuw product, maar naar de werking ervan is jarenlang onderzoek gedaan. Het product is een resultaat van een samenwerking tussen greenSand en PVM-Trading.

  GreenSand

  GreenSand is een innovatief en milieubewust bedrijf dat zich al jarenlang richt op het aanpakken van klimaatverandering door het gebruik van het natuurlijke mineraal olivijn. Hun missie is om bij te dragen aan de reductie van CO₂ in de atmosfeer door olivijn op verschillende manieren toe te passen. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn focus op duurzaamheid en milieu. Ze bieden een reeks van producten aan die Olivijn bevatten, zoals siersplit, potgrond, kalkvervanger, tuinaarde, brekerzand, infilzand en halfverharding. Deze producten zijn ontworpen om zowel praktisch als milieuvriendelijk te zijn, en worden gebruikt in tuinen, bedrijfsomgevingen en door gemeenten.

  PVM-Trading

  PVM-Trading is een bedrijf opgericht door Pieter van Middelaar. Pieter was erg enthousiast over de olivijnproducten van greenSand toen hij deze ontdekte. In 2020 zijn de twee bedrijven gaan samenwerken en werd PVM-Trading een partner van greenSand.

  Pieter was met PVM-Trading al voor de samenwerking met greenSand actief in de gladheidsbestrijding. Hoewel gladheidsbestrijding essentieel is om wegen, paden en pleinen veilig te houden, is het ook een vervuilende activiteit. Hierdoor kreeg Pieter het idee om olivijn te gaan gebruiken in combinatie met strooizout. Het idee hierachter is dat de wegen zo op een duurzamere manier veilig gemaakt kunnen worden. Met deze gedachte is het concept van GoGreenSalt geboren.

  Door verdere ontwikkelingen en niet het niet zomaar opgeven van ons product zijn er meer voordelen gekomen door het gebruik van greenSand olivijn in wegenzout. Zo remt het de negatieve effecten van strooizout. Olivijn geeft magnesium en kalk af wat bevordelijk is voor diverse planten soorten. Zo is ons product zeer breed en is het eenvoudige manier van verduurzamen zonder extra kosten. 

  Hopelijk tot snel!

 • Wat is een MKI-score precies?

  Een MKI-score is een getal wat de milieuimpact van een product uitdrukt in euros. In het Engels wordt dit een ECI genoemd, wat staat voor environmental cost indicator. Het getal beschrijft alle relevante milieueffecten van een product en vat deze samen in één score. Deze score wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Hiervoor wordt de volledige toeleveringsketen van een product onder de loep genomen. Hierin worden dus alle stappen van de toeleveringsketen meegenomen. Dit betekend onder andere alle gebruikte verpakkingsmaterialen, verbruikte brandstoffen en ingezet materieel! Voor elke stap wordt een milieuscore berekend in euros. Door deze waarden op te tellen kom je uit op de MKI score. Deze score kan gebruikt worden voor aanbestedingen om de milieuprestaties van verschillende leveranciers te vergelijken.

  Deze score is berekend voor het greenSand olivijn wat in GoGreenSalt is verwerkt. In de afbeelding onder de FAQ is de opbouw van de MKI-score weergegeven van greenSand olivijn 0-2 (dit is de fractie in GoGreenSalt), zowel voor big bags als voor los gestort in bulk. De negatieve score betekend dat het een gunstig milieueffect heeft. De score is lager voor bulkleveringen omdat hiervoor geen big bags geproduceerd en verbruikt worden, dat scheelt uitstoot. Het berekenen van een LCA en MKI is een omvangrijk proces, wat alleen voor een specifiek aanleveringstraject geldt. Voor regulier zout is er nog geen MKI-score berekend. Deze score zal hoe dan ook positief zijn, aangezien er nou eenmaal CO2 vrij komt bij het winnen, transporteren en strooien van zout. Het staat echter wel buiten kijf dat de milieuimpact van het zout verminderd wordt door materiaal met een gunstige milieuwerking toe te voegen. Om een definitieve beoordeling te geven van de milieuimpact zijn we momenteel bezig met een onderzoek om de MKI van GoGreenSalt als eindproduct te bepalen. Dit zal ergens de komende tijd afgerond worden, waarna we natuurlijk de uitkomst zullen delen!

 • Is GoGreenSalt een vorm van greenwashing?

  In de huidige markt wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Dit geeft bedrijven een reden om hun producten als “duurzaam” te verkopen om zo een betere indruk op de klant te maken. Het doen alsof een product of dienst duurzaam is terwijl dit in werkelijkheid niet zo is heet greenwashing. Het kan echter behoorlijk lastig zijn om te onderscheiden wat wel of niet waar is van gemaakte claims. Hiervoor helpt het om te kijken naar wetenschappelijk bewijs en instanties als de Nationale Milieudatabase. Instanties als deze helpen met het vinden van producten of diensten die een werkelijke impact maken. 

  GoGreenSalt is een product bestaat uit 75% steenzout en 25% greenSand olivijn. Naar de CO2 opnemende werking van greenSand olivijn is uitgebreid onderzoek gedaan. Zo is er een life cycle analysis (LCA) gedaan, is er een MKI-Score toegekend en is het opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Het gebruik van greenSand olivijn neemt serieuze kwantiteiten aan CO2 op uit de atmosfeer, zoals bewezen in de hiervoorgenoemde onderzoeken. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat GoGreenSalt ook bestaat uit steenzout. Naar steenzout is minder klimatologisch onderzoek gedaan, hiervoor is dan ook nog geen MKI-Score berekend. Zout zelf neemt geen CO2 op, terwijl de winning en het transport ervan wel CO2 uitstoot. De MKI-Score van regulier zout zal dan ook sowieso positief zijn. De negatieve milieueffecten zijn onderaan de streep is echter veel lager door de toevoeging van greenSand olivijn. Het is de moeite waard om te vermelden dat we op het moment bezig zijn samen met een rekenbureau om een MKI-Score en milieudatabase registratie te verkrijgen voor GoGreenSalt als eindproduct. Dit is een langdurig traject waardoor we op het moment hiervoor nog geen uitslagen van hebben. De grote meerwaarde van GoGreenSalt is dat de ontijzende werking van het zout behouden blijft en er tegelijkertijd ook CO2 wordt opgenomen. Elke vier ton uitgestrooid GoGreenSalt neemt één ton CO2 op. Dit is een significante CO2 opname die bewijst dat gebruik van GoGreenSalt een serieuze impact op het milieu heeft.

  Nieuwe ontwikkelingen

  Momenteel hebben we dus een MKI-score van greenSand olivijn die ver onder 0 zit. Daarbij is enkel dit olivijn opgenomen in de milieu data base wat bewijst dat het geen GreenWashing en dat GoGreenSalt daadwerkelijk duurzamer is dan gangbaar wegenzout.

  Maar....

  Om extra slagkracht te geven zijn we nu bezig met een MKI-score van het eindproduct GoGreenSalt en van gangbaar wegenzout. Zo zijn de verschillen nog duidelijker te zien!

 • Wat zijn de specifieke eisen waar wegenzout aan moet voldoen?

  Om te garanderen dat wegenzout zijn bedoelde functie naar behoeven uitvoert zijn er richtlijnen opgesteld door Rijkswaterstaat (RWS) in het document NTA-8900. Het zout wat Rijkswaterstaat inkoopt moet voldoen aan deze eisen. Dit document bevat richtlijnen voor korrelverdeling en de precieze productsamenstelling. GoGreenSalt is ook getest op basis van deze richtlijnen. 

  De korrelverdeling wordt berekend op basis van het zeven van het product door verschillende zeefmaten. Op elke navolgende zeef blijft de fractie liggen die niet door de zeef past, wat een beeld geeft van de korrelgrootteverdeling. GoGreenSalt voldoet aan de eisen gesteld aan de korrelverdeling door RWS. Voor de productsamenstelling worden verschillende tests gedaan op basis van verschillende oplosmiddelen. GoGreenSalt voldoet niet aan alle van de gestelde eisen, maar met goede redenen. Allereerst is één van de eisen dat het product voor meer dan 96,5% uit NaCl (puur zout) moet bestaan. Aangezien GoGreenSalt voor 25% bestaat uit greenSand olivijn is dit natuurlijk niet mogelijk. Ten tweede worden er richtlijnen gesteld dat minder dan anderhalf procent van het product onoplosbaar is in water. Dit is met name belangrijk voor zogenaamde ZOAB wegen. Dit zijn wegen met poriën voor waterafvoer en geluidsdemping. Onoplosbare delen kunnen er voor zorgen dat deze poriën dichtgeslibd raken en daarmee hun werk minder goed doen. De onoplosbaarheid wordt gemeten door het product aan water toe te voegen, even te verhitten en vervolgens de niet opgeloste delen te meten. Voor GoGreenSalt is deze waarde hoger dan anderhalf procent. Het greenSand olivijn in GoGreenSalt is na verwering echter wél oplosbaar, het proces van oplossen duurt alleen langer. Alle eindproducten van de verweringsreactie van greenSand olivijn zijn oplosbaar. Aangezien GoGreenSalt niet bedoelt is voor ZOAB wegen waarbij al het dooimiddel snel moet oplossen is de langere oplosduur niet echt relevant. De laatste relevante richtlijn is die voor de hoeveelheid nikkel in het product. Deze mag niet hoger zijn dan 5 milligram per kilogram product. Ook hier geeft de wijze van testen een enigszins vertekend beeld. Om deze waarde te berekenen wordt het te testen product allereerst in oplossing gebracht, waarna geconcentreerd salpeterzuur wordt toegevoegd. Vervolgens wordt de exacte elementaire samenstelling van het product gemeten door een zogenaamde inductief gekoppelde plasmamassaspectrometer (ICP-MS). Hierbij werd voor GoGreenSalt een waarde van 12 milligram per kilogram product gevonden. Dit klinkt in eerste instantie als een negatieve uitkomst, maar dit is echter geen verassing. Olivijnrijk gesteente zoals greenSand olivijn bevat nagenoeg altijd enige hoeveelheid nikkel door de manier hoe het mineraal gevormd wordt. Het belangrijke detail wat hierbij niet naar voren komt is dat het gevonden nikkel niet in deze getalen vrijkomt op een manier waarbij het negatieve effecten met zich mee brengt. Dit klinkt misschien gek, maar is uitgebreid onderzocht door Deltares (2022) . Nikkel brengt pas negatieve effecten met zich mee als het biologisch beschikbaar wordt, niet als het in het mineraalcomplex of aan bodemdelen is gebonden. In de biologisch beschikbare vorm kan het opgenomen worden door planten en/of dieren, voor wie het schadelijk is. In het onderzoek van Deltares is greenSand olivijn onderzocht op het vrijkomen van nikkel. Hierbij werd gevonden dat de hoeveelheid nikkel die vrijkomt in biologisch beschikbare vorm erg laag is en onder Europese richtlijnen blijft.

 • U bent een gemeente en wil gebruik gaan maken van GoGreenSalt of meer informatie ontvangen, wat nu?

  Wat goed om te horen! Er zijn verschillende manieren om te starten met GoGreenSalt. Voor gemeenten die klant willen worden bieden we een actie waarbij we twee ton (twee Big Bags) gratis leveren als pilot. Ook kunt u natuurlijk direct bestellen in onze webshop. Het beste is wanneer u vanuit een gemeente gebruik wilt maken van ons GoGreenSalt telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. Zo kunnen wij u een passende aanbieding maken en een afspraak inplannen.

  We hebben daarnaast veel informatie beschikbaar over ons milieuvriendelijkere alternatief voor regulier wegenzout. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze presentatie en onze rekentool om te zien hoeveel CO2 u op kunt nemen. Wilt u promotiemateriaal ontvangen? Dat kan ook! Neem hiervoor contact op voor de mogelijkheden. 

 • Komt het olivijn niet in het riool?

  Olivijn komt na het strooien eerst op het wegdek terecht, waarna het uiteindelijk voornamelijk in de berm terecht komt. Enige hoeveelheid zal ook in het riool terecht komen. We hebben wel eens de vraag gekregen of dit niet voor problemen zorgt in het riool. Dit is niet het geval! Allereerst blijft het olivijn gewoon doorreageren tot het volledig verweerd is. Ook is het geen grote belasting voor het rioolsysteem. Per strooibeurt wordt ongeveer 14 gram GoGreenSalt gestrooid per vierkante meter. 25% hiervan is olivijn, dus 3.5 gram GreenSand olivijn per vierkante meter. Uitgaande van een typische winter wordt er ongeveer twintig keer gestrooit op het wegdek. Dit betekend dat er gedurende de hele winter in totaal 70 gram olivijn per vierkante meter gestrooid wordt. Dit is gelijk aan het gewicht van ongeveer zeventien suikerklontjes! De hoeveelheid zand die in het riool beland uit de bermen en door wind is veel groter, waardoor het olivijn niet voor problemen zal zorgen.

 • Ik heb al wegenzout of heb een contract, maar wil gebruik maken van GoGreenSalt…

  Wanneer u al een aanzienlijke hoeveelheid wegenzout op voorraad heeft of gebonden bent aan contracten kunt u alsnog gebruik maken van GoGreenSalt. 

  Hoe?

  Wij kunnen u pure GreenSand olivijn leveren en op locatie mengen met uw voorraad zout. Dit hebben wij bij diverse gemeenten al gedaan. Het gaat snel en is zeer eenvoudig. 

  Op deze manier kunt u toch gebruik maken van een duurzame gladheidsbestrijding en voldoet u aan uw contractuele verplichtingen.

 • Hoe kan GoGreenSalt strooizout het beste bewaard worden zodat het toegankelijk is en makkelijk gebruikt kan worden?

  Strooitzout/ wegenzout kunt u het beste droog bewaren en uit de zon. Er zit anti klont in wegenzout en ook in ons product, maar wanneer het nat wordt en daarna weer opdroogd zullen er toch korsten gevormd worden. 

  Daarnaast hebben wij de oplossing voor klein verbruikers van zout voor bijvoorbeeld een bedrijven terrein of kleine openbare ruimte..

  Dé oplossing om gebruiksvriendelijk en toegankelijk uw zout op te slaan is een degelijke zoutkist. Om die reden hebben wij een aantal zoutkisten van het merk Vikingr in ons assortiment opgenomen. Naar onze mening zijn deze kisten de beste oplossing voor de opslag van zout. Zo zijn de zoutkisten volledig gemaakt van kunststof (ook de scharnieren!) zodat deze niet worden aangetast door het zout. De kisten beschikken over een relatief lage opening, waardoor deze gemakkelijk leeggeschept kan worden. Ook zijn er heftrucksleuven aanwezig zodat de kist verplaatst kan worden indien nodig. Geïnteresseerd in de zoutkisten? Kijk in onze webshop voor ons huidige aanbod!  

 • Hoe houdt u uw bedrijventerrein gemakkelijk ijsvrij en veilig begaanbaar bij gladheid?

  Naast het verkopen van CO2 opnemend strooizout verzorgen wij ook een hands-off strooiservice. U hoeft zich daarmee geen zorgen meer te maken over de begaanbaarheid van uw terrein. Indien het gaat vriezen zorgen wij er voor dat uw terrein gestrooid wordt, zonder dat u er iets aan hoeft te doen. U kunt de keuze maken om uw terrein met GoGreenSalt of met regulier wegenzout te laten strooien. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op!  

  Indien u liever zelf de gladheidsbestrijding regelt kan dat natuurlijk ook. We hebben een uitgebreid aanbod van verschillende levermogelijkheden en bieden naast GoGreenSalt ook regulier strooizout aan in onze webwinkel.

  Wij leveren het wegenzout/ GoGreenSalt in de volgende verpakkings hoeveelheden:

  • Zakgoed van 20 of 25 kg
  • Bigbag van 1000kg (indien gewenst in andere gewichten van bijvoorbeeld 800 of 1200)
  • Losgestort
 • Wilt u GoGreenSalt aan uw assortiment toevoegen om te verkopen?

  Het is mogelijk om een verkooppunt te worden. Wij werken graag samen met andere bedrijven om GoGreenSalt via zo veel mogelijk kanalen aan te kunnen bieden. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken!  

  We beschikken over voldoende voorraad en kunnen het dropship model hanteren. Zo stuurt u uw bestellingen door en zullen wij voor de levering zorgen.  

 • U bent hovenier en wil gebruik gaan maken van GoGreenSalt of meer informatie ontvangen, wat nu?

  Wat goed om te horen! Er zijn verschillende manieren om te starten met GoGreenSalt. We leveren ons milieuvriendelijkere alternatief voor regulier strooizout in zakken van 20 kg, in Big Bags van 1000 kg en los gestort. Dit is direct te bestellen via onze webshop, of u kunt een offerte aanvragen. We hebben daarnaast veel informatie beschikbaar over ons milieuvriendelijkere alternatief voor regulier wegenzout. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze presentatie en onze rekentool om te zien hoeveel CO2 u op kunt nemen. Wilt u promotiemateriaal ontvangen? Dat kan ook! Neem hiervoor contact op voor de mogelijkheden. 

 • Hoe werkt de levering van GoGreenSalt?

  Ons zout kunnen wij in verschillende verpakkingen leveren. Afhankelijk van de te leveren kwantiteit komen wij het GoGreenSalt leveren met onze eigen bakwagen of vrachtauto. Wij regelen de bezorging zelf, waardoor we U kunnen leveren wanneer het u het beste uitkomt! De bezorging is gratis, waardoor u dus niet extra hoeft te betalen voor levering. We hebben een grote voorraad en werken samen met een grote zoutleverancier waardoor we leveringszekerheid kunnen bieden.

  Op deze manier zijn de lijnen kort en heeft u de service die u verlangt!

 • Is het mogelijk om promotiemateriaal te ontvangen van GoGreenSalt?

  Jazeker! Wij hebben onder andere flyers, pennen, kladblokken en stickers die u kunt ontvangen. Deze kunt u bijvoorbeeld uitgeven aan klanten of plakken op uw strooiers. Ook hebben we een digitale presentatie en een rekentool met informatie
  over GoGreenSalt wegenzout die gedownload kunnen worden door op de links te klikken. Bent u geïnteresseerd in ander materiaal? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!  

 • Wie zijn wij?

  GoGreenSalt is een onderdeel van PVM-Trading B.V. uit Bunschoten-Spakenburg, gelegen bij Amersfoort. Eigenaar Pieter van Middelaar heeft een passie voor de gladheidsbestrijding en is nu ruim 4 jaar actief in deze markt. Zo worden er ruim 100 bedrijven terreinen gestrooid met het bedrijf Pieter van Middelaar B.V. en wordt er gestrooid voor RWS. Met deze passie is het product GoGreenSalt ontstaan. De combinatie van kennis en praktijk ervaringen maakt het extra krachtig en weten we precies wat u nodig heeft als uitvoerende dienst!

Algemene voorwaarden

 • 1. Definities en Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten, leveringen en overeenkomsten van PVM-Trading B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 • 2. Aanbiedingen en Offertes
  1. Alle aanbiedingen en offertes van PVM-Trading B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  
 • 3. Prijzen en Betalingen
  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
  2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, zoals vermeld op de factuur.  
 • 4. Levering en Uitvoering
  1. PVM-Trading B.V. streeft naar een snelle levering, maar levertijden zijn indicatief en niet bindend. 
  2. Risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PVM-Trading B.V. tot het moment van bezorging of afhalen. 
  3. Bij vertraging in de levering is PVM-Trading B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.  
 • 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van geleverde goederen gaat pas over naar de klant na volledige betaling van alle vorderingen.  
 • 6. Garanties en Conformiteit
  1. PVM-Trading B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.  
 • 7. Aansprakelijkheid
  1. PVM-Trading B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. De aansprakelijkheid van PVM-Trading B.V. is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.  
 • 8. Overmacht
  1. In geval van overmacht is PVM-Trading B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Overmacht omvat onder andere stakingen, brand, storingen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.  
 • 9. Annulering en Wijziging
  1. Annulering of wijziging van een bestelling door de klant is mogelijk tot 24 uur voor geplande levering van de bestelling.  
 • 10. Retournering van geleverde of afgehaalde goederen
  1. Goederen kunnen tot twee weken na afhalen of levering in originele staat geretourneerd worden. Kosten voor het retourneren van deze goederen zijn voor de klant.
  2. Bij gebreken aan een geleverd product moet dit binnen 24 uur na afhaling of bezorging gemeld worden.  
 • 11. Klachten en Geschillen
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PVM-Trading B.V. 
  2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PVM-Trading B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien de klant in het buitenland is gevestigd.  
 • 12. Privacy en Gegevensbescherming
  1. PVM-Trading B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.  
 • 13. Wijzigingen in Voorwaarden
  1. PVM-Trading B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.  
× Kan ik je helpen?